Презентація на тему «Активність радіонуклідів»Слайд #1

Активність радіонуклідів
Підготувала
Учениця 11 А класу
Коваленко Альона

Слайд #2

Радіоактивність — це здатність ядер деяких хімічних елементів довільно перетворюватися на ядра інших елементів з випромінюванням мікрочастинок.Залежно від того, які частинки випромінюються під час радіоактивного розпаду, розрізняють а-розпад, р-розпад та інші види розпадів. Встановлено, що радіоактивні перетворення ядер підкорюються так званим правилам зміщення, які вперше сформулював англійський учений Фредерік Содді (1877-1956).
Активність вимірюється в Бекерелях (Бк).
1Бк – це одно ядерне перетворення в секунду.
Несистемною одиницею є Кюрі.
Кюрі – одиниця активності радіонуклідів, в яких за 1с відбувається  актів розпаду (активність 1г радію-226 дорівнює 1 Кі).

Слайд #3

Розпад ядер
випромінювання
β - розпад
α- розпад
Перетворення на ядро іншого елемента

Слайд #4

Правила зміщення
 Під час а-розпаду нуклонне число ядра атома зменшується на 4, а протонне — на 2, тому утворюється ядро елемента, порядковий номер якого в періодичній таблиці на 2 одиниці менший, ніж порядковий номер вихідного елемента.Наприклад, відомо, що Радон (2^Кп) є а-радіоактивним (випускає ядра атома Гелію). Тому в результаті а-розпаду Радону утворюється елемент, який має порядковий номер 84 (розташований на 2 клітинки ліворуч від Радону),— це Полоній:2

Слайд #5

.    Під час р-розпаду нуклонне число ядра атоми залишається не-змінннм, а протонне збільшується на І, тому утворюється ядро. Наприклад, Торій ( ЖІТІі ) < |( радіоактинпим елементом (нипроміння електрони). Тому під чаї- |1 розпаду Торію утворюється Протактиній елемент із порядковим номером 91 (розташований на 1 клітинку праворуч від Торію):Оскільки в результаті радіоактивних перетворень народжуються нові елементи, учені назвали цей процес (за аналогією з хімією) ядерними реакціями.

Слайд #6

Період розпаду
Активність радіоактивної речовини характеризують періодом розпаду.
Період піврозпаду — це фізична величина, що дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда.Період піврозпаду зазвичай позначають символом Т. Одиниця періоду піврозпаду в СІ — секунда (с).

Слайд #7

Стала радіоактивногорозпаду радіонукліда
Стала радіоактивного розпаду радіонукліда використовується для характеристики радіоактивного розпаду
Позначається символом λ.
Стала радіоактивного розпаду пов'язана з періодом напіврозпаду співвідношенням:
λ = 0,69
Т
Одиниця вимірювання сталої радіоактивного розпаду -
1
с

Слайд #8

Стала радіоактивного розпаду деяких радіонукладів
Радіонуклід
Стала радіоактивного розпаду
Іод-131
9,98*10 ˉ⁷
Кольбат - 60
4,15*10ˉ⁹
Плутоній - 239
9,01*10¹³
Радій - 226
1,37*10ˉ¹¹
Радон 220
1,2*10ˉ⁸
Цезій - 137
7,28*10ˉ¹⁰

Слайд #9

Активність радіонуклідного зразка
Фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіонуклідному зразку за одиницю часу, називають активністю радіонуклідного зразку.
одиницею активності в СІ є бекерель(Бк).
1 Бк – це активність такого зразка, в якому за 1 секунду відбувається 1 акт розпаду
Кюрі( Кі): 1 Кі=3, 7×1010

Слайд #10

Якщо на даний момент часу у зразку міститься деяка кількість N атомів радіонукліда, то активність А даного радіонуклідного зразка можна обчислити за формулою:
А=λ*N

Слайд #11

Дякую за Увагу!