Презентація на тему «Англійський гумор»Слайд #1

Роботу виконав :
Кійко Едуард
Науковий керівник :
Шатохіна Н. М.
Англійський гумор

Слайд #2

I hope, you like 

Слайд #3

Актуальність Теми
Актуальність теми полягає у тому, що гумор і жарти є необхідними елементом спілкування, але багато характеристик англійського гумору ще не вивчені, як у повсякденному спілкуванні, так і в лінгвістичній літературі.
Англійський гумор такий
Англійський…

Слайд #4

Теоретична Значущість
Теоретична значущість моєї роботи відзначається тим, що ця робота робить певний внесок в розвиток теоретичного дискурсу теорії в області гумористичного мовного дійства жанру

Слайд #5

Мета Роботи
Мета моєї роботи полягає у визначенні особливостей та помітних характеристик англійського гумору на основі різних жанрів анекдотів, повсякденних жартів.

Слайд #6

Об'єкт Дослідження
Об'єктом дослідження є англійські анекдоти та повсякденний сучасний жарт.

Слайд #7

Завдання
Опрацювання літератури, пов'язаної з цією проблемою та з'ясування того, як автори трактують особливості англійського гумору;
Вивчення особливостей англійського гумору, як одної з характеристик національного стереотипу;
Визначення особливостей англійського гумору в жартах, анекдотах та в гумористичному тексті;
Сформулювання відмінних особливостей англійського гумору.

Слайд #8

Методи Досліждення
науково-теоретичний пошук;
аналіз науково-літературних, методичних та критичних джерел;
метод порівняння;
метод зіставлення.

Слайд #9

Наукова Новизна
Виявлені нові характерні ознаки ситуацій англомовного гумористичного спілкування
Комунікативний намір учасників спілкування уникнути серйозної розмови
Гумористична тональність спілкування, тобто прагнення скоротити дистанцію та критичне переосмислення певної інформації

Слайд #10

Сфера Застосування
Ділові відносини.
Публіцистична стаття.
Спілкування:
-побутове;
-дипломатичне;
-професійне

Слайд #11

Висновки
Наше дослідження ще раз довело:
Гумор є національно неповторним явищем;
Оригінальність гумору є історично непостійною;
Багаті джерела національної ідентичності гумору закладені мовою

Слайд #12

Висновки
Наше дослідження ще раз довело:
Гумор є національно неповторним явищем;
Оригінальність гумору є історично непостійною;
Багаті джерела національної ідентичності гумору закладені мовою

Слайд #13

Література
Поцепцов Г.Г. Язик и юмор. – К.,1990
Гамбург Л. " Сэр Джон Фальстав, мистер Пиквик, Дживс и все-все-все…" К., Грамота, 2003. – 272 с.:ил.
Английские рассказы. – М., Высш. шк., 1993. – 94с.
Pocheptsov G.G. Language and humor. – Kiev. – vysha skola. – 1990
В.К. Мюллер. Большой англо-русский словарь. 250 000 слов и словосочетаний. Новая редакция. – М.: ООО " Дом Славянской книги", 2008. – 706с.

Слайд #14

Thank You for Your Kind Attention