Презентація на тему «Бази Данних»Слайд #1

БАЗИ ДАННИХ

Слайд #2

Бази даних - це
сукупність даних, що зберігаються у відповідності зі схемою даних , маніпулювання якими виконують згідно з правилами засобів моделювання даних.
сукупність даних , організованих відповідно до концептуальної структури, яка описує характеристики цих даних і взаємовідносини між ними , причому таке зібрання даних , яке підтримує одну або більше областей застосування.
 організована відповідно до певних правил і підтримувана в пам'яті комп'ютера сукупність даних , що характеризує актуальний стан деякої предметної області і використовувана для задоволення інформаційних потреб користувачів.

Слайд #3

Концепція БД склалася наприкінці 60-х років минулого століття і з тих пір постійно развивалась. Існує кілька етапів у розвитку технології обробки даних.

Слайд #4

Перший етап склався до початку 60 - х років минулого століття і характеризується наступними ознаками:
Інформація переважно зберігається в послідовних файлах на магнітних стрічках ;
Фізична структура даних строго відповідає логічній ;
В якості архіву зберігаються кілька копій файлів;
Файли призначено для єдиної програми ;
Програміст планує не тільки логічну , але і фізичну організацію даних ;
При зміні фізичної або логічної організації даних програма повинна перероблятися

Слайд #5

Другий етап відноситься до середини 60-х років і має такі особливості:
       з'явилися зовнішні пристрої прямого доступу, що дозволили здійснити довільний доступ до записів (прямий, індексного-послідовний);
       увійшли до вживання процедури пошуку запису по ключовому полю (зазвичай одному);
       стало можливим переносити файли на інші зовнішні пристрої без зміни прикладних програм, що зазвичай забезпечувалося засобами мови управління даними відповідної операційної системи.

Слайд #6

Третій етап розпочався з кінця 60-х років.
- усвідомлення необхідності централізації даних для доступу до них різних додатків
-     з'явилися перші СУБД
-     зросла складність організації даних, був реалізований ефективний пошук записів з багатьох ключам

Слайд #7

Четвертий етап датується другою половиною 70-х років. На цьому етапі були реалізовані в тій чи іншій мірі такі основні характеристики СУБД:
- Логічна і фізична незалежність даних;
- Зручність развтия БД;
- Безпека, секретність, цілісність даних;
- Пошук інформації за різними запитами;
- Мовні засоби для адміністратора, прикладного програміста, користувача-непрофесіонала.

Слайд #8

Новий етап у розвитку СУБД настав при появі персональних комп'ютерів. На цьому етапі на передній план вийшли такі особливості СУБД , як:
- Дружність і зручність роботи користувача (розвинені діалоги , меню , віконний інтерфейс , контекстна допомога) ;
- Спрощення громіздких схем СУБД за рахунок часткової реалізації низки властивостей ;
- Майже повний перехід на реляційні СУБД ;
- Орієнтація не тільки на програміста , але і на користувача- непрофесіонала ;
- Наявність засобів автоматизації програмування у вигляді генераторів форм , меню , звітів , запитів.

Слайд #9

БД можна класифікувати так

Слайд #10

За моделями даних БД поділяються
ієрархічна
об'єктна і об'єктно-орієнтована
об'єктно-реляційна
реляційна
Функціональна.

Слайд #11

За середовищем постійного зберігання
У вторинній пам'яті, або традиційна: середовищем постійного зберігання є периферійна незалежна пам'ять (вторинна пам'ять) - як правило жорсткий диск. У оперативну пам'ять СУБД поміщає лише кеш і дані для поточної обробки.
В оперативній пам'яті: всі дані на стадії виконання знаходяться в оперативній пам'яті.
У третинної пам'яті: середовищем постійного зберігання є від'єднується від сервера пристрій масового зберігання (третинна пам'ять), як правило на основі магнітних стрічок або оптичних дисків

Слайд #12

За вмістом БД бувають
географічні
історичні
наукові
мультимедійні і т.д.

Слайд #13

За ступенем розподіленості виділяють такі БД
Централізована , або зосереджена: БД, повністю підтримувана на одному комп'ютері.
Розподілена: БД, складові частини якої розміщуються в різних вузлах комп'ютерної мережі відповідно до яких-небудь критерієм .
Неоднорідна: фрагменти розподіленої БД в різних вузлах мережі підтримуються засобами більше однієї СУБД
Однорідна: фрагменти розподіленої БД в різних вузлах мережі підтримуються засобами однієї і тієї ж СУБД .
Фрагментована, або секціонірованная: методом розподілу даних є фрагментованість ( партіціонірованіе, секціонування ), вертикальне чи горизонтальне.
Тиражована: методом розподілу даних є тиражування ( реплікація ).

Слайд #14

Інші БД
Просторова: БД, в якій підтримуються просторові властивості сутностей предметної області. Такі БД широко використовуються в геоінформаційних системах .
Тимчасова, або темпоральна: БД, в якій підтримується який-небудь аспект часу, не враховуючи часу , що визначається користувачем .
Просторово-часова БД: БД, в якій одночасно підтримується одне або більше вимірів в аспектах як простору, так і часу.
Циклічна: БД, обсяг збережених даних якої не змінюється з часом, оскільки в процесі збереження даних одні і ті ж записи використовуються циклічно.

Слайд #15

БД складається із таких елементів
Поле ---> Запис ---> Примірник запису ---> Файл
Поле - елементарна одиниця логічної організації даних, які відповідає неподільній одиниці інформації - реквізиту.
Запис - сукупність зв'язкових полів (заголовок таблиці)
Примірник запису - окрема реалізація запису, що містить конкретні значення її полів.
Файл (таблиця) - сукупність примірників запису однієї структури.

Слайд #16

Файл бази даних далеко не завжди відповідає фізичному файлу. У ряді випадків інформація файлу бази даних міститься в декількох фізичних файлах, і навпаки, кілька файлів бази даних можуть міститися всередині одного фізичного файлу.

Слайд #17

Унгул Ірина
Учениця 11-А класу