Презентація на тему «Білки» (варіант 10)Слайд #1

Презентація по темі «Білки»

Слайд #2

Білки
Білки відіграють важливу роль в живій природі. Життя неможливе без різних по будові і функціям білків.
Білки - це біополімери складної будови, макромолекули (протеїни) яких, складаються із залишків амінокислот, сполучених між собою амідним (пептидним) зв'язком.

Слайд #3

Білки відіграють важливу роль в життєдіяльності всіх організмів. При травленні білкові молекули перетравлюються до амінокислот, які, добре розчинні у водному середовищі, проникають в кров і надходять до всіх тканин і клітин організму. Тут найбільша частина амінокислот витрачається на синтез білків різних органів і тканин, частину на синтез гормонів, ферментів і інших біологічно важливих речовин, а останні служать як енергетичний матеріал.
Тобто білки виконують каталітичні (ферменти), регуляторні (гормони), транспортні (гемоглобін, міоглобін і ін.), захисні (антитіла, тромбін і ін.) функції.

Слайд #4

Окрім довгих полімерних ланцюгів, побудованих із залишків амінокислот (поліпептидних ланцюгів), в макромолекулу білка можуть входити також залишки або молекули інших органічних сполук.
Властивості білка можуть змінюватися при заміні однієї амінокислоти іншою. Це пояснюється зміною конфігурацій пептидних ланцюгів і умов утворення просторової структури білка, яка визначає його функції в організмі.

Слайд #5

КЛАСИФІКАЦІЯ БІЛКІВ
Білки підрозділяються на дві великі групи: прості білки, або протеїни, і складні білки, або протеїди.
ПРОТЕЇНИ:
Альбумін добре розчиняється у воді. Зустрічаються в молоці, яєчному білку і крові.
Глобуліни у воді не розчиняються, але розчиняються в розбавлених розчинах солей. До глобулінів належать глобуліни крові і м'язовий білок міозин.
Глутеліни розчиняються лише в розбавлених розчинах лугів. Зустрічаються в рослинах.
Склеропротеїни — нерозчинні білки. До склеропротеїнів відносяться кератини, білок шкіри і сполучних тканин колаген, білок натурального шовку фіброїн.

Слайд #6

Протеїди побудовані з протеїнів, сполучених з молекулами іншого типу.
Фосфопротеїди містять молекули фосфорної кислоти, зв'язану у вигляді складного ефіру в гідроксильної групи амінокислоти серину. До них відноситься вітелінбілок, що міститься в яєчному жовтку, білок молока казеїн.
Глікопротеїди містять залишки вуглеводів. Вони входять до складу хрящів, рогів, слини.
Хромопротеїди містять молекулу забарвленої речовини, зазвичай типа порфіну. Найважливішим хромопротєїдом є гемоглобін — переносник кисню, що надає забарвлення червоним кров'яним тільцям.
Нуклеопротеїди — пов'язані з нуклеїновими кислотами. Вони є дуже важливими з біологічної точки зору білками — складовими частинами клітинних ядер. Нуклеопротеїди є важливою складовою частиною вірусів — збудників багатьох хвороб.

Слайд #7

Це цікаво
Число амінокислотних залишків, що входять в молекули окремих білків, дуже різне: у інсуліні 51, в міоглобіні - близько 140. Тому і відносна молекулярна маса білків коливається в дуже широких межах - від 10 тисяч до багатьох мільйонів. На основі визначення відносної молекулярної маси і елементарного аналізу встановлена емпірична формула білкової молекули - гемоглобіну крові (C738Н1166О208S2Fe)4 .Менша молекулярна маса може бути в простих ферментів і деяких гормонів білкової природи. Наприклад, молекулярна маса гормону інсуліну близько 6500, а білка вірусу грипу — 320 000 000.

Слайд #8

Розташування білка в хромосомі
Білкова серцевина, обплетена молекулою ДНК