Презентація на тему «Базові структури алгоритму»Слайд #1

Базові структури алгоритму
учениці 7(11)Б класу Броварської гімназії ім. С. І. Олійника
Жукової Євгенії

Слайд #2

Зміст
Базові структури
Графічне подання базових структур
Слідування
Розгалудження
Неповне розгалудження
Базова структура повторення
Цикл «поки»
Цикл «до»
Ітерація
Як застосовувати базові структури під час конструювання алгоритму?
Як перевірити правильність побудови алгоритму?

Слайд #3

Базові структури
Всього їх три: слідування, розгалуження, повторення. За їх допомогою можна скласти будь-який алгоритм.
Для опису логічно обумовленого ходу виконання дій під час створення алгоритмів використовують одні й ті самі елементи, які називаються базовими структурами.

Слайд #4

Графічне подання базових структур
Для графічного подання базових структур прийняті спеціальні позначення.
Прямокутником позначають дії, які потрібно виконати.
Виконати дію
Виконати дію

Слайд #5

Графічне подання базових структур
Ромбом позначають перевірку значення логічного виразу, який може набувати одного з двох значень – істинного або хибного.
Перевірка значення логічного виразу
Істинно
Хибно

Слайд #6

Графічне подання базових структур
Алгоритм можна подати як послідовність трьох дій:
Виконати дію 1
Виконати дію 2
Виконати дію
N

Слайд #7

Слідування
Слідування означає, що дії мають виконуватися послідовно, одна за одною.
Ввести вхідні дані
Опрацювати вхідні дані
Вивести результати

Слайд #8

Розгалудження
Розгалуження означає виконання однієї з двох дій залежно від значення деякого логічного виразу.
Перевірка значення логічного виразу
Виконати дію Б
Істинно
Хибно
Виконати дію А

Слайд #9

Неповне розгалудження
Перевірка значення логічного виразу
Виконати дію А
Окремим випадком розгалуження є неповне розгалуження, коли в разі хибного твердження жодна з операцій розгалуження не виконується.

Слайд #10

Базова структура повторення
Алгоритми, в основі яких лежить структура повторення, називаються циклічними. Циклічний алгоритм описує обчислювальний процес, що містить однотипні, багаторазово повторювальні послідовності команд.
Виділяють:
Цикл «до»
Цикл «поки»

Слайд #11

Цикл «поки»
Перевірка значення логічного виразу
Виконати дію
Істинно
Хибно
У циклі «поки» перевіряється значення логічного виразу. Якщо воно істинне, то виконується тіло циклу.
Потім знову перевіряється значення ЛВ. Цикл завершується, коли значення логічного виразу стає хибним.

Слайд #12

Цикл «до»
Виконати дію
Перевірка значення логічного виразу
Хибно
Істинно
Спочатку виконується тіло циклу, а пізніше перевіряється
значення ЛВ. Якщо значення істинне, то виконання циклу
завершується, якщо ні, то цикл виконується ще раз і т.д.

Слайд #13

Цикл «до»
Цикл «до» має дві відмінності від циклу «поки»:
цикл «до» повторюється , поки значення логічного виразу є хибним , і завершується , коли воно стає істинним.
Значення ЛВ перевіряється після викладення тіла циклу, тобто тіло циклу «до» буде використовуватися хоча б один раз.

Слайд #14

Ітерація
Циклічні процеси часто називають ітераційними,
а кожен крок циклу – ітерацією.
Будь-який алгоритм подається у вигляді лінійної послідовності базових структур.
Лінійний алгоритм - алгоритм, у якому використовується тільки структура «слідування».
Циклічний алгоритм — алгоритм, в основі якого лежить структура «повторення».
Алгоритм із розгалуженням — алгоритм, в основі якого лежить структура «розгалу­ження».

Слайд #15

Як застосовувати базові структури під час конструювання алгоритму?
Важливою властивістю розглянутих базових структур алгоритмів є те, що кожна з них має лише один вихід і вхід. Такі принципи конструювання називають принципами структурного програмування.

Слайд #16

Як перевірити правильність побудови алгоритму?
Правильність побудови алгоритму не залежить від методу, який застосовувався при його створенні. Формальне виконання алгоритму може допомогти у виправленні можливих помилок при розв'язуванні задачі за допомогою комп'ютера до побудови комп'ютерної моделі.