Презентація на тему «Деградація природи» (варіант 2)Слайд #1

Деградація природи

Слайд #2

Деградація природи - процес порушення екологічної рівноваги, який спричиняється природними чи антропогенними факторами і призводить до руйнації навколишнього середовища.

Слайд #3

Багато років, ресурси біосфери витрачались у максимальних обсягах. Людство вступило у XX століття під гаслом: природа не храм, а майстерня. Такий хід не міг не завершитися глобальною деградацією природного середовища.

Слайд #4

Особливо численними стали застереження про деградацію природи планети у другій половині XX століття, коли окремі локальні eкoлoгiчнi лиха почали переростати в глобальну екологічну кризу.

Слайд #5

У XX столітті багато учених висловлювали стурбованість iз приводу загрози людству з боку наслідків науково-технічного прогресу. Однак yci цi застереження отримали мало заходів у відповідь - екологічна криза природного середовища посилювалась.

Слайд #6

Темпи зміни параметрів біосфери, породжені цією екологічною кризою, виявились у тисячі разів вищими за темпи природної еволюції. Розпочалася загальна глобальна деградація природного середовища.

Слайд #7

На фоні загальної деградації природного середовища
створюються передумови для розвитку надзвичайних екологічних ситуацій та екологічних катастроф.

Слайд #8

Головна небезпека для людства полягає в поступовій деградації природного середовища та впливом, здавалося б, малопомітних результатів виробничої діяльності. Вони спричиняють такі глобальні явища, як:

Слайд #9

Глобальне потепління

Слайд #10

Руйнування озонового шару

Слайд #11

Кислотні дощі

Слайд #12

Забруднення всіх геосфер планети

Слайд #13

Деградація ландшавтів

Слайд #14

Неконтрольоване переміщення токсичних відходів

Слайд #15

Спустелювання

Слайд #16

Ерозія грунтів

Слайд #17

Зменшення біологічної різноманітності

Слайд #18

Наслідки деградації сильно торкнулися грунтів та с/г виробництва. Частка пасовищ i сіножатей за останні період суттєво не зменшилася i залишається на досить низькому piвні. Майже не збільшуються площі полезахисних лісонасаджень, немає помітних зрушень у структурі агроландшафтів.

Слайд #19

Дякую за увагу!!!