Презентація на тему «Анторопометрія»Слайд #1

Анторопометрія

Слайд #2

Антропоме́трія (від грец. ανθρωπος — людина, μετρεω — міряти) — один з основних методів антропологічного дослідження, який полягає у вимірюванні тіла людини та його частин з метою встановлення вікових, статевих, расових та ін. особливостей фізичної будови.

Слайд #3

Інструменти

Слайд #4

Антропометрія:
Соматометрія
Краніометрія
Остеометрія
Антропоксія

Слайд #5

Основні типи пропорцій тіла: 
1) доліхоморфний
2) мезоморфний
3) брахіморфний

Слайд #6

Тип статури
Розміри частин тіла щодо його довжини (%) 
Довжина
Ширина 
тулуба
руки
ноги
плечей
таза
Доліхоморфний
29,5
55,0
46,5
21,5
16,0
Мезоморфний
31,0
53,0
44,5
23,0
16,5
Брахіморфний
33,5
51,0
42,5
24,5
17,5
Пропорції тіла (по П. Н. Башкірову) 

Слайд #7

Пропорції тіла і статеві відмінності

Слайд #8

Довжина тіла
Знаючи довжину тіла стоячи і сидячи, можна знайти коефіцієнт пропорційності (kП) тіла.
KП = ((L1 - L2) / 2) × 100
де: L1 - довжина тіла стоячи, L2 - довжина тіла сидячи.
У нормі KП = 87-92%, у жінок він трохи нижче, ніж у чоловіків.

Слайд #9

Антропометричний метод дослідження
Цим методом можна вимірювати тотальні і парціальні розміри тіла.
Розміри тіла поділяють також на поздовжні, поперечні та обводи
Поперечні розміри тіла - це діаметри грудної клітки, акроміальний, тазовогребеневий.

Слайд #10

При антропометричних вимірюваннях як орієнтири використовують основні антропометричні точки, які визначають за виступами кісток, хрящів, а також за постійними складками шкіри.
Антропометричні точки

Слайд #11

Антропометричні точки
Верхівкова
Верхньогрудинна
Нижньогрудинна
Акроміальна
Променева
Шилоподібна

Слайд #12

Антропометричні точки
Пальцева
Лобкова
Верхньогомілкова
внутрішня
Нижньогомілкова
П'яткова
Кi'нцева

Слайд #13

Викновок:

Слайд #14

Дякую за увагу!