Презентація на тему «Безпека людини і право» (варіант 2)Слайд #1

Безпека людини і право

Слайд #2

У XX столітті екологія і безпека життєдіяльності людини стали одними з найактуальніших наук. Третє тисячоліття справедливо називають інформаційним, комп'ютерним, людство змушене звіряти та узгоджувати свою повсякденну діяльність з фундаментальними законами загального розвитку.

Слайд #3

Розрізняють такі види безпек:
•Економічна безпека;
•Продовольча безпека;
• Екологічна безпека;
• Безпека для здоров'я;
• Особиста безпека;
• Політична безпека;
• Суспільна й культурна безпека.

Слайд #4

Економічна безпека
Економічна безпека — це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні.

Слайд #5

Продовольча безпека
Продовольча безпека — захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності.

Слайд #6

Екологічна безпека
Екологічна безпека — це сукупність дій, станів і процесів, прямо або що побічно не приводять до життєво важливим втрат, що наноситься природному середовищу, окремим людям і людству; комплекс станів, явищ і дій, що забезпечує екологічний баланс на Землі і в будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно, технологічно і політично готове людство.

Слайд #7

Особиста безпека
Особиста безпека – це свобода й захист людини від загроз насильництва та інших негативних факторів.

Слайд #8

Суспільна й культурна безпека
Суспільна й культурна безпека передбачає захист культурного різноманіття й суспільного розвитку від руйнівних тенденцій.

Слайд #9

Дякую за увагу!!!